പ്രവാസം നിർത്തി വരുന്നവർ ഇത് ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം തന്നെ ആണ്

0
424

ഇതൊക്കെ ആണ് പല പ്രവാസികളുടെയും ജീവിതം അറിയണം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടണം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here