പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചു നിത്യം നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ ആക്കും

0
9677

വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാം പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഇ സാധങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയാൽ നാം അഴിക്കുള്ളിൽ ആകും എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് കാണുക നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here