ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട്‌ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്തു പേസ്റ്റ് തേച്ചാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയണം

0
2059

ശരീരത്തിൽ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നവരും പൊള്ളൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയാത്തവരും കാണുക.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് : ഡോക്ടർ ആതിര

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here