ആദ്യമായി ഭർത്താവ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തനിച്ചു ഉറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഭാര്യയുടെ പറയുന്നു

0
6817

തന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ രാത്രിയിൽ ആദ്യമായി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഭാര്യയുടെ ചില ചിന്തകളാണ് ഇ കുറിപ്പിൽ . ഒരുപാട് വലിയ കുറിപ്പുകൾ വായിക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതുമൂലം ആണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയി ക്രമീകരിച്ചത് . കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here